Feira de Emprego Xurídico 16 de novembro

Facultade de Dereito (Campus Sur)

11.00 h - Visita á Feira

 

14.45 h - Clausura

   

Información e contacto

Persoa de contacto
Fernanda Mirón Parra

Teléfono de contacto
+34 676 282 701

Enderezo eléctronico
feriaempleojuridico@uvigo.es